Få sökande ger brist på ingenjörer

Studerande som i höst startar högskoleutbildningar till bland annat förskollärare och läkare kan räkna med att snabbt få arbete. Journalister, naturvetare och många lärare får bereda sig på en tuff kamp, enligt Högskoleverkets nya prognos. Det skriver DN.

... bristen på ingenjörer är alarmerande ... vissa inriktningar har nästan inga sökande.

Läs mer, [DN] ...