Söka och samla fakta

vinjett.jpg

På denna sida finns material som deltagarna i studiecirkelledarkurserna – matematikverkstad tagit fram under passet "Söka och samla fakta".

21–22 nov 2007
Aktivitet Pi >>
Dubbelt >>
Dubbelt 1 >>
Lika men olika >>
Magiska markörer >>
Origo >>

27–28 feb 2008
Dubbelt >>
Origo >>
Pi >>
Vasgrafer >>

5–6 mars 2008
Origo >>
Pi >>
Vinkel >>
Volym >>

17–18 sep 2008
Medelvärde >>
Dubbelt >>
Kvadrattal >>
Volym >>

24–25 sep 2008
Medelvärde >>
Dubbelt >>
Vinklar >>
Grafer >>

22–23 okt 2008
Kvadrattal >>
Dubbelt >>
Origo >>
Volym >>

4–5 feb 2009
Kvadrattal >>
Grafer>>
Pi >>
Medelvärde >>

18–19 mars 2009
Kvadrattal >>
Pi >>
Volym >>
Medelvärde >>

Plus lite annat …

Förslag på utvärdering från två studiecirkelledare hösten -08
Utvärdering >>

Förslag på utökning av utvärderingen i pärmen
Utvärdering >>

Mall till kursintyg >>

Pärmframsida >>

Bygga meningar >>

Tanketavlor >>

Ellipsmall >>

Utdrag från boken Thinking with Mathematical Models
Broar >>

3 x 3 ruter >>

Korta aktiviteter >>
Samtliga Korta aktiviteter, även de nyare som inte finns utlagda under studiecirkeln.

Generell bedömningsmatris (muntlig redovisning grundskola) >>

Math Solutions Online Newslettter, Marilyn Burns >>

Varför blir det alltid 495? >>
På en kurs började vi diskutera följande uppgift: Tänk på ett tresiffrigt tal (eller "slå fram" ett tal med tärningar). Använd de tre siffrorna och bilda största och minsta möjliga tal. Subtrahera! Använd differensen och gör nya största/minsta tal osv så länge som möjligt. Efter en eller flera subtraktioner blir differensen alltid 495. Varför?
Bifogad pdf är relativt snabbt framtagen. Har du förslag på förbättringar är vi tacksamma om du delar med dig av dem! Maila förslagen till Lena …

Rita av multilinkkuber på prickpapper
Prickpapper mm finns på Nämnaren på nätet, ArkivX-tra >>
Ark med inritade figurer. >> Talet inom parentes anger antal kuber som behövs till figuren.

Cirkelledares beprövade erfarenheter
Med denna skrift berättas om vad erkänt skickliga cirkelledare har lärt av sina erfarenheter. Idén har varit att dra nytta av både cirkelledarerfarenheter och forskarkunskaper för att på ett ordnat sätt förmedla en ”beprövad erfarenhet”. Fil. dr. Martin Lundberg intervjuade cirkelledare och har tillsammans med professor Staffan Larsson analyserat och skrivit denna inspirationsskrift för cirkelledare. Tanken är att nya cirkelledare kan få inblick i hur de som är mer erfarna tänker. Förhoppningen är också att de som är erfarna kan ha utbyte av att ta del av andras tankar och jämföra med sina egna.

Skriften har tillkommit genom ett samarbete mellan Bildningsförbundet Östergötland och Linköpings universitet, där forskarna är verksamma i forskningsmiljön ”Vuxenpedagogik och folkbildning”.
Ladda ner pdf >>