Ny matte ger mer av röntgenbilden

För att utvärdera den tilltagande mängden bilder, inom bland annat sjukvården, används sedan länge hjälpmedel i form av automatisk bildanalys. Men idag är nästan alla bilder digitala, vilket ställer nya krav på analysmetoderna, som är utvecklade för analoga bilder.
En analog bild består av kontinuerliga linjer, medan en digital bild är uppbyggd av en rad pixlar. Det innebär att de digitala bilderna kräver en helt annan matematik för att beskrivas och analyseras. Nu har matematikern Erik Melin vid Uppsala universitet visat hur man kan använda en annan slags geometri för att behandla de digitala bilderna. Därmed kan man få ut bättre tre-och fyrdimensionell information ur bilder från exempelvis datortomografi och magnetröntgen.
Erik Melin bygger sitt arbete på matematikern Efim Khalimskys upptäckter om digital geometri från 1960-talet. Eftersom upptäckterna enbart publicerades på ryska, dröjde det tills in på 1990-talet innan de anammades av forskare som studerade digital geometri. Och nu kan de komma till användning för att bättre bedöma sjukhusbilder.

Läs mer, [NyTeknik] ...

Se även, [Newsdesk] ...

Matematik ger hela digitala bilden [Uppsala universitet]...

Läs även om digital geometri i boken Människor och matematik, [NCM] ...