No child left behind: Tidsanvändning

Som ett resultat av den stora 'No child left behind'-satsningen i USA (motsvarar ungefär Läsa, skriva, räkna-garantin i Sverige) har English language arts (ELA) och/eller matematik fått ökad tid i majoriteten av skoldistrikten i USA. I en ny rapport finner man att ELA och matematik fått 43% mer tid vilket motsvarar ungefär tre timmar per vecka. För att skapa detta utrymme har man minskat tiden för övriga ämnen med ca 32%.

Läs mer, [CEP] ...

Läs även om 'No child left behind'-satsningen, [Ed.gov] ...

Washington Post: Reading and Math Curtailing Other Topics, Study Finds (25/2) ...

Baltimore Sun: Beyond the basics (22/2) ...