Skottårslära

Ur Gotlands Tidningar 2008-02-23:

Skottår är de år vars årtal är jämt delbara med 4. Under matematiklektioner i tidiga skolår fick vi inpräntat att alla tal vars två sista siffror är delbara med 4 också är det i sin helhet. Så när man har år 2008 behöver man alltså inte ställa upp hela talet till division, det räcker med att konstatera att 08 går jämnt upp i 4. Trots det finns på nätet lathundar vilka år som varit och vilka som kommer att vara skottår. Möjligen kan det bero på att det finns ett undantag i regeln om jämnt delbart med siffran 4. Det är alla årtal som slutar på 00. De måste också vara delbara med siffran 400. Alltså var år 1600 skottår men inte år 1700, 1800 eller 1900. Och efter samma mönster blev år 2000 också ett skottår ...

Läs mer, [Gotlands Tidningar] ...

Se även, [NCM] ...