Verkstad lyft för matematiken

Niondeklassarnas mattebetyg blir allt sämre. På tio år har kunskapsnivån på vissa håll förskjutits en hel årskurs. Men det finns en undervisningsform som går framåt – matematikverkstäder.

Lite slarvigt skulle man kunna säga att matematikverkstäderna är en återgång till de klassiska kulramarna. Eleven lär sig med hjälp av konkreta övningar; med verktyg som går att ta på. Har du fyra äpplen och plockar bort ett, så återstår tre. Men det finns liknande former även för den mer komplicerade matematikundervisningen.

Läs mer, [SVD] ...

Se även Matematikverkstad, [NCM] ...