9A: Gynna det goda lärandet

Sveriges Televisions serie Klass 9A har väckt stort intresse för skolfrågor och lärandets villkor. Så som det framstår i TV skulle det kunna vara i verkligheten om det fanns tydligt ledarskap, fler behöriga lärare, fler speciallärare och mindre klasser, skriver Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas riksförbund.

Tänk att skolan äntligen är så viktig och intressant att Sveriges Television sänder en hel serie som satsar så mycket på att visa på elevers rätt att få kunskap. Klass 9A har fått en publik i miljonklassen, vilket för tankarna till succéer som Idol och Let’s Dance. Den är ett slag för kunskap och, som jag ser det, för välutbildade lärare.

Av det jag hittills sett visas tydligt att lärare skall ha rätt utbildning och tid för sina elever. Lärare som får rätt förutsättningar kan lyfta hela klassen. Exakt hur det går får vi se och jag skall med intresse följa serien, men det är ingen hemlighet att alla elever gynnas av denna satsning på just lärandet.

Så varför lyckas de utvalda lärarna i Malmö bättre? De gör inget annat än det som många lärare gör varje dag i skolan och de tar tydligt på sig rollen som ledare i klassrummet. Det är inget hokus-pokus med deras undervisning eller engagemang. Duktiga lärare som får tid att ägna sig åt eleverna gör skillnad. Och sådana ”superlärare” finns i varje kommun, i varje skola.

”Superlärarna” har en stor repertoar av gedigna ämneskunskaper för att anpassa sig till varje elevs tänkande. Men i Sveriges grundskolor är nästan hälften av lärarna inte behöriga i de ämnen eller för de årskurser de undervisar i. Tio procent av eleverna i årskurs åtta undervisas i matematik av lärare som bara gått ut gymnasiet.

Läs mer, [Sydsvenskan] ...

Se även, [Kristianstadsbladet] ...