Ökat timantal i japansk kursplan

Det Japanska utbildningsministeriet presenterar reviderade kursplaner med ökat timantal. Det är den första ökningen av timantal på ca 30 år. Idéen är att behålla eleverna längre i klassrummet för att de skall lära sig mer. Den gällande femdagarns skolveckan behålls.

Läs mer, [Japan Times] ...

Läs mer, [Daily Yomiuri] ...

Läs mer, [asahi.com] ...