Carin Jämtin: Satsa på matematik

I dagens DN debatt lyfter Carin Jämtin, socialdemokratisk oppositionsledare i Stockholm bl a fram följande:

Grund- och gymnasieskolan. För att kunna garantera en skola av hög kvalitet behöver alla elever få det stöd de behöver och lärarna en möjlighet att utvecklas i sitt arbete. Det kostar pengar. Det måste prioriteras framför skattesänkningar.

Satsa på matematik och naturvetenskap. Ett samarbete mellan skolan, högskolan och näringslivet måste till för att öka andelen elever som studerar teknik och naturvetenskap. Satsningar på att utveckla matematikämnet och öka dess status redan på grundskolan är nödvändiga.

Läs mer, [DN Debatt] ...