Håll koll på sex–sju av dina grannar

'Enkel grundregel styr flockbeteende'
Den enkla grundregeln tycks vara förklaringen till den märkliga koordinationen hos stora fågelflockar, insektssvärmar och fiskstim.
Alla har väl någon gång fascinerats av hur sådana kollektiva beteenden uppstår, oavsett om det rör sig om flockar med tiotusentals starar, sillstim med miljoner individer eller enorma svärmar av vandringsgräshoppor.

Länge har man antagit att det är avståndet till de andra individerna i gruppen som styr djuren. De samordnade rörelserna inom exempelvis en flock fåglar skulle med andra ord bero på att varje fågel hela tiden flyger exakt någon decimeter eller meter intill sin granne. Men så är inte fallet, hävdar italienska och franska forskare i en ny studie som publiceras i Proceedings of the National Academy of Sciences (080129). Ett exakt, metriskt, avstånd är omöjligt att hålla i en jättelik ansamling av levande organismer. Det avgörande är i stället det så kallade topologiska avståndet.

Topologi är studiet av hur olika objekt förhåller sig varandra, men där man bara tar hänsyn till om de befinner sig innanför eller utanför, eller till höger eller vänster om varandra. Avstånd och vinklar har däremot liten betydelse. Förutsättningen för att det hela ska fungera är att stararna dels kan känna igen varandra som individer, dels att de kan räkna till sju. Detta tycks de klara galant.

Läs mer, [SVD] ...

Läs mer, [GP] ...