Gymnasieelever läser extra på KTH

Ett hundratal begåvade gymnasieelever läser extra matematik på KTH, men de undervisande lärarna saknar elever från de kommunala skolorna.

Läs mer, [SVT] ...