Högutbildade lärare ger bättre elever

Norge: Eleverna lyckas bättre i skolan när läraren har högskoleutbildning, det visar en undersökning från Senter for økonomisk forskning ved NTNU i Trondheim. Starkast var effekten i matematik.

Läs mer, [DN.no] ...

Läs mer, [kommunal-rapport.no] ...

Läs även i Bengt Johanssons krönika, [NCM] ...