Nämnarens stipendium 2008

Matematikbiennalen 2008 arrangerades av Stockholms universitet 31.1 – 1.2 med mer än 3 000 deltagare, över 300 föreläsare och ett stort antal idé- och förlagsutställningar. Engagemanget för och storleken på detta arrangemang vittnar om behoven och kraften i utvecklingen av den svenska matematikutbildningen.

För att stimulera lärare att dela med sig av sina erfarenheter och sitt kunnande kring undervisning i matematik instiftades tidskriften Nämnarens stipendium 1982. Nämnaren startades 1974 och ges ut av NCM, Nationellt centrum för matematikutbildning, vid Göteborgs universitet. Stipendiet har sedan dess delats ut vid matematikbiennalerna i samarbete mellan Nämnaren och den arrangerande högskolan/universitetet. Idéutställningarna har varit uppskattade inslag vid alla biennaler. Stipendier på sammanlagt 25 000 kr delades i år ut av juryns ordförande Anneli Liukko och matematikbiennalens projektledare Kerstin Larsson.

Frida Wirén & Åsa Hammarlund, Elinebergsskolan i Helsingborg:
Konkretion av matematiken i år 7-9
har tilldelats Nämnarens stipendium på 15.000 kronor.
Ur juryns motivering: Utställningen visar ett genomtänkt arbetssätt, överförbart till alla stadier. Kopplingen mellan begrepp, diagnos, undervisning och bedömningskriterier är tydlig. De tydliga kriterierna underlättar även för elever att göra sina egna bedömningar.

Lena Heikka, Maria Björklund, Catharina Essberg & Agneta Hedenström, Tunaskolan i Luleå:
Koncentrationsläsning i matematik år 7-8
har tilldelats Nämnarens stipendium på 10.000 kronor.
Ur juryns motivering: Utställningen visar ett långsiktigt och genomtänkt arbete med matematikundervisning där helhetssyn och omsorg om elevernas lärande är utgångspunkter. Utvärderingen har visat att såväl elevernas prestationer som arbetsmiljön i skolan har förbättrats.

Hedersomnämnanden gick till:
Linda Höidal, Stina Andersson, Bjarne Höidal & Kenth Inglund, Apelskolan i Ullared:
Mattemarknad

Elin Schill & Sabina Pettersson, Roma skola
Matematik med särskoleelever och elever med stora matematiksvårigheter

Det är stipendiejuryns förhoppning att årets stipendiater inspirerar fler lärare att medverka med idéutställning vid nästa matematikbiennal i Stockholm 2010.