Norge: Stor kampanj för matematik och NV

Norges kunskapsminister, Bård Vegar Solhjell, invigde igår en omfattande kampanj för att få fler ungdomar att välja matematik, teknologi och naturvetenskapliga studier. Genom kampanjen "Den virkelige verden" hoppas vi öka ungdomars intresse för de naturvetenskapliga ämnena säger Jan Hodneland, direktör i Oljeindustriens Landsforening, OLF som är en av stöttepelarna till satsningen.

Läs mer, [OLF] ...

Läs mer, [Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)] ...

Läs mer, [Norsk industri] ...