200 000:- till profilklass

Enligt ett förslag till barn- och utbildningsnämnden ska 200 000 kronor avsättas till ett pilotprojekt om matte- och NO-profilering.

Hagalidskolan i Staffanstorp vill satsa på elever som är intresserade av matematik och naturvetenskapliga ämnen genom att starta en profilklass i matte och NO. "Vi behöver fler som är duktiga i de här ämnena i framtiden", säger skolans rektor Gert-Ingvar Karlsson.

Läs mer, [Sydsvenskan] ...