Om Kajsa inte fått höja ribban

Ibland undrar man i tysthet vad det är som är så farligt med att hitta vägar fram till en vettig bedömningsprocess inom den svenska skolan. Det har varit i det närmaste tabubelagt att ta tala om betyg och uppföljning om man inte vill framstå som en hårdhudad kravmaskin, säger Eva Bengtson Skogsberg och Betty Malmberg båda moderata riksdagsledamöter i Västerviks Tidningen.

Läs mer, [Västervikstidningen] ...