Nya böcker från NCM

Beställ/avbeställ prenumeration på http://ncm.gu.se/prenumerera_nyhetsbrev
Skicka gärna vidare det här brevet till andra som du tror kan vara intresserade!

----------------------------------------------------------------------------------------------

I samband med Matematikbiennalen -08 i Stockholm presenterade NCM tre nya böcker, Hur många prickar har en gepard?, Människor och matematik samt Fibonaccitalen och gyllene snittet. Här följer en kort presentation av dessa.

Hur många prickar har en gepard? Unga elever upptäcker matematik
Matematik är lustfyllt att utforska för både elever och lärare! Det framgår av boken "Hur många prickar har en gepard?" med exempel från två lärares 20-åriga samarbete kring matematikundervisning i tidiga skolår. Erfarenheter och upplevelser presenteras med autentiska bilder, berättelser och motiv.

Elever och lärare gör upptäckter av matematik i natur, omvärld, konst, arkitektur och litteratur. De utforskar former och mönster i tal och rum och i tankar och fantasi. Lärarnas och elevernas erfarenheter från utmanande aktiviteter, samtal och problemlösning presenteras med 350 illustrationer, i foton, elevtexter och elevlösningar.

Se vidare ...

Människor och matematik – Läsebok för nyfikna
Många tror att matematiken är en färdigkonstruerad byggnad. Men det är en vanföreställning: varje år kommer tiotusentals matematiska resultat och nya sätt att se på redan välkända fakta. Vad gör forskande matematiker? Inom matematiken samsas urgamla sanningar och metoder med vetenskapens senaste rön. I bokens tjugotvå kapitel grupperade i fem avdelningar ges en bild av båda sidor och smakprov från matematikens viktigaste områden. Författarna ger också stimulerande personliga beskrivningar om sitt förhållande till matematik.

Några av artiklarna är lättillgängliga och kräver endast elementära kunskaper i matematik, andra förutsätter mer. Med nyfikenhet som drivkraft hoppas vi att läsaren kan ta sig an även mer avancerade artiklar och att texterna ska väcka lust till fördjupning och att läsa vidare. Avsikten med boken är dock i första hand att ge orientering om och upplevelser av matematik, med forskande matematiker som vägvisare. Detta är inte en lärobok i matematik utan en läsebok om matematik. I första hand var det tänkt att bli en bok för lärarutbildning, högskoleutbildning i matematik och för redan verksamma lärare, men den kan också passa som bredvidläsningsbok på gymnasieskolan.

Se vidare ...

Fibonaccitalen och gyllene snittet
För 800 år sedan bidrog matematikern Fibonacci verksamt till att de indisk-arabiska siffrorna kom att införas i Europa. I en av sina böcker ställde han ett problem om kaniners förökning och introducerade därmed Fibonaccis talföljd 1, 1, 2, 3, 5, 8, … där varje tal från och med 3 är summan av de två närmast föregående talen. Ur denna talföljd framkommer som ett gränsvärde det berömda gyllene snittet, nyligen aktualiserat i bestsellern Da Vinci-koden.

Gyllene snittet som proportion var känt och uppskattat i konst och hantverk redan före Fibonacci. Fibonacci-talen bestämmer en kategori av talföljder som uppvisar många exempel på aritmetisk skönhet. I geometrin är dessa tal och gyllene snittet starkt förknippade med en annan skönhet: det regelbundna pentagrammet. Även i funktionsläran spelar talen en roll och de har ibland oväntat dykt upp i tillämpad matematik, främst inom tekniken.

Att Fibonacci-talen och gyllene snittet uppträder i naturen började man upptäcka så sent som på 1800-talet. Solrosens frökorg, barrträdens kottar och bladställningen hos växtfamiljer överraskade med en design som Fibonacci inte kan ha drömt om.

Se vidare ...