Rundabordssamtal om målen i åk 3

Skolverket redovisade den 14 december sitt reviderade förslag till mål i årskurs 3 i matematik, svenska och svenska som andraspråk.

Som ett led i den interna beredningen av tydligare mål i grundskolan har utbildningminister Jan Björklund inbjudit ett antal personer till rundbordssamtal på Utbildningsdepartementet den 20 februari. Syftet med samtalet är att få ytterligare synpunkter på förslagen, både avseende strukturen och innehållet.