Nyhetsbrev om matematik från MSU

Myndigheten för skolutveckling, MSU, kommer under våren 2008 att följa upp och sprida lärande exempel från påbörjade utvecklingsprojekt i regioner, kommuner och enskilda skolor i ett särskilt nyhetsbrev för matematik i skolan. Man kommer att informera om nyheter angående inspirationsmaterial, konferenser och slutrapporteringar av olika typer av projekt samt följa upp den pågående matematikutvecklarsatsningen.

Läs mer, [MSU] ...