Samarbete skola - näringsliv

Gymnasieskolan i Borlänge-Säter har som mål att bygga en utbildning som förser företagen i regionen med arbetskraft, att stödja näringslivets konkurrenskraft och att elever på de yrkesförberedande programmen ska kunna gå direkt ut i arbetslivet, skriver Borlänge tidning.

Anders Svensson, som driver Lastbilsteknik, är mycket nöjd med samarbetet med skolan. "Vi får lära ut det vi tycker är viktigt. Den dag man slutar skolan har man ett jobb, och kan jobba på egen hand. Förr fick vi ta de här två åren efter gymnasiet." Han trycker också på behovet av att kunna språk och matematik.

Patrik Sjörs och Lars-Olof Bjurman fick båda jobb direkt efter gymnasieskolan. De tycker att den tid de fick tillbringa på företag var mycket värdefull. Den gav både praktiskt kunskap och en insikt i betydelsen av att läsa kärnämnena.

Läs mer, [Dalarnas tidningar] ...

Lärlingsutbildningar, [Regeringskansliet] ...