UK: Miljardsatsning på matematik och naturvetenskap

Regeringen i Storbritannien har beslutat om en storsatsning på STEM: Science, Technology, Engineering and Mathematics. Satsningen på drygt 1,8 miljarder kronor är en fördubbling jämfört med föregående tidsperiod och har tydligt fokus på rekrytering, utbildning och fortbildning av lärare. Satsningen omfattar också ett ökat stöd till NCM:s systercentrum. Professor Celia Hoyles, föreståndare för National Centre for Excellence in the Teaching of Mathematics NCETM, säger i ett uttalande:

I am absolutely delighted at the news that the government will continue to support The National Centre for Excellence in the Teaching of Mathematics (NCETM). Mathematics is at the heart of so much of education across all phases. It is a life skill and it provides a unique and powerful perspective on the world. We must engage more learners in mathematics and nurture their mathematical potential. We in the Centre are playing our part in furthering this crucial agenda by working with partners to enhance opportunities for mathematics-specific continuing professional development for all teachers.

Läs mer, [Government News network] ...

Se även, [BBC] ...