Strömstad - mönster startsida

 

F-Gy

Välkommen till denna webbplats som är ett resultat av kompetensutvecklingsdagen i Strömstad den 30 okt 2002. Den 7 jan 2003 sker en uppföljning, då deltagarna redovisar och diskuterar arbetet i elevgrupperna utifrån de frågor som finns i anslutning till
aktiviteterna.

I menyn till vänster finns länkar till

  de två aktiviteter som presenterades den 30 okt och som ska användas i elevgrupperna inför den 7 jan 2003,
  lista på litteratur och länkar som tar upp mönster i matematik,
  möjlighet att på ett enkelt sätt nå NCM med frågor, synpunkter etc.
  en sammanställning av de minnesanteckningar som lämnades in av lärarna den 7 januari. Frågorna finns i anslutning till aktiviteterna.