Antalet elever med G i matematik minskar

Andelen behöriga till gymnasieskolan är den lägsta på tio år, 89,1 procent. Det visar den korrekta betygsstatistiken för grundskolan som Skolverket nu publicerar. Betygsstatistiken publicerades först i november men drogs in på grund av att den innehöll fel. Andelen behöriga var i den felaktiga statistiken 88,8 procent. Ökningen påverkar inte tidigare slutsatser. Av de ämnen som krävs för behörighet är det matematik som minskar mest.

Läs mer ...