Stipendier till nya utvecklingsprojekt

Gudrun Malmers stiftelse har till syfte att främja klassrumsforskning om lärande och undervisning i ämnet matematik i grundskolan, gymnasieskolan och jämförbara skolformer. Stiftelsen har för 2007 beslutat tilldela följande lärare stipendier för utvecklingsarbeten i matematik:

  • 18 000 kr till mellanstadielärare Bette Fjellström vid Hässelby Villastad skola i Hässelby för projektet Matematik - ett diskussionsämne?
  • 30 000 kr till 4-9 MaNO-lärare Elisabeth Rudolpsson vid Valstaskolan i Märsta för projektet Når eleverna bättre resultat genom att arbeta i större arbetsområden i matematik och därmed få möjlighet till mer tid för begreppsträning och inlärning?
  • 30 000 kr till 4-9 MaNO-lärare Gittan Sundin vid Backaskolan i Malmö för projektet Kulturmatte - Mattekultur?
  • 25 000 kr till gymnasielärare Lotta Wedman vid Västerbergslagens utbildningscentrum i Ludvika för projektet Begreppsinlärning genom ett humanistiskt förhållningssätt.

Gudrun Malmers Stiftelse ...