Avhandling: Axiom och bilder i matematikens historia

Torsdagen den 17 januari disputerar Johanna Pejlare vid Uppsala universitet på en avhandling med titeln "On Axioms and Images in the History of Mathematics".

Läs mer ...