Meritpoäng och lika rätt till utbildning

Vi har tidigare berättat om de nya regler för antagning till högskolan som börjar gälla ht 2010.

Elever kan läsa sig till meritpoäng i ämnen som engelska, moderna språk och matematik och den högsta meritpoäng som kan uppnås är 2,5. Men långt i från alla gymnasier erbjuder dessa kurser i dag och på yrkesförberedande program erbjuds ofta inte moderna språk. Det innebär att eleverna inte kan nå upp till 2,5 meritpoäng och därmed krymper deras valmöjligheter, skriver Upsala Nya Tidning i en artikel.

Läs mer ...


Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet (Skollagen, 1 kap.  2 §).