NOMAD nr 4 är här!

NOMAD inleder 2008 på bästa sätt - med ett rykande färskt och intressant nummer. NOMAD nr 4 är ett tematiskt nummer med tre artiklar. Årets tema handlar om relationen mellan forskning i matematikdidaktik och utveckling av matematikundervisning.

Mer information finns på NOMADs webbplats ...