UK: Poorest children 'falling behind'

Vi har tidigare berättat om stora skillnader i studieresultat  i England mellan elever med olika social bakgrund. Nu kommer nya signaler om att klyftorna ökar. Resultaten är intressanta bl a mot bakgrund av att det engelska reformarbetet inom utbildningsområdet under Tony Blairs ledning under senare tid delvis stått modell för det pågående reformarbetet i vårt land.

"Children from the most deprived areas of England are falling further behind in school compared to more affluent pupils", säger the Conservatives till BBC News. "There is a 43 percentage point gap in the proportions of wealthy and deprived pupils achieving five good GCSEs including English and maths in 2007. In 2006, this gap in favour of the wealthiest was 28 percentage points."

Läs mer ...