Kostnadsfri matematikprogramvara

Under ledning av matematikern William Stein har en grupp matematiker och programmerare utvecklat programvarupaketet Sage. Till skillnad från många andra kraftfulla matematkprogramvaror som Mathematica, Maple och Matlab är Sage helt gratis att använda. Källkoden är öppen ("open source") vilket också gör det enklare för utomstående att både kontrollera och hjälpa till att utveckla programmet. Sage fungerar också tillsammans med t ex Mathematica, Maple och Matlab och med annan kostnadsfri open source-programvara som Octave.

Läs mer ...

Free software brings affordability, transparency to mathematics ...

Sagemath ...

Les Trophées du Libre ...

Läs också om programvaran Octave ...

Läs mer om öppen källkod/open source ...