Vad testar PISA?

När uppgifterna är dåliga blir resultaten dåliga, skriver Svein Sjøberg, professor i realfagsdidaktik vid universitetet i Oslo, i en artikel i Dagbladet.

Pisa har det djerve mål at de skal teste kunnskaper og ferdigheter som anses som sentrale for å mestre framtidas samfunn. Stilt overfor en slik problemstilling vil nok mange tro at man også vil legge vekt på sosiale ferdigheter, kreativitet, intuisjon, toleranse, samarbeidsvilje. Kanskje også miljøbevissthet, empati, solidaritet og bevissthet om andre kulturer? ... Men Pisa har valgt ... lesing, matematikk og naturfag ... innsnevret ... ved at det dreier seg om en ren papir-og-blyant-test basert på en tekst.

Läs mer ...