Svårt att hitta nyexaminerade matematiklärare

Den lärarkategori som arbetsgivarna har svårast att hitta bland de nyexaminerade senarelärarna är grundskollärare (år 4–9) med inriktning mot matematik och naturvetenskap. Det skriver Högskoleverket i en ny rappport.

Läs mer ...

Högskoleverkets rapport, (pdf) ...