Matematiska metoder ger struktur åt genetiska data

Det nystartade företaget Qlucore har konstruerat en mjukvara där man kan visualisera och hitta struktur i mycket komplicerade datamängder. Det kan t ex röra sig om gendata från patienter med en viss sjukdom, där man med programmets hjälp kan hitta strukturer som i förlängningen kan leda till att olika patienter i sjukdomsgruppen ges olika behandling.

Två av de de fyra personer som startat företaget, Johan Råde och Magnus Fontes, är matematiker från Lunds universitet

Läs mer ...

Läs mer ...

I ett av kapitlen i boken Människor och Matematik – läsebok för nyfikna som NCM kommer att publicera i januari beskriver Magnus Fontes hur den matematiska metod som ligger bakom Qlucores programvara fungerar.