Många frågor kring de nya målen i matematik

Reaktionerna och frågorna är många kring de nya kursplanemålen i matematik för åk 3. Det skriver DN i en artikel:

- "I vilken mån de nya målen inkräktar på lärares professionella handlingsutrymme finns det med all säkerhet olika uppfattningar kring", skriver Skolverket i sin redovisning till regeringen.

- Skolverket har inte tidigare använt så konkreta mål. "Hur de kommer att förstås och tillämpas i verksamheten och vad den kan ge för effekter är därför svårt att förutsäga", skriver Skolverket.

- Eftersom Skolverket haft så kort tid på sig så har man inte hunnit pröva om målen fungerar och är adekvata.

- Nej, vi har inte alls gjort utprovningar på representativa grupper som lärare, föräldrar eller elever.

Läs mer ...