Tydligare krav i matematikmål för åk 3

Nu är Skolverkets nya förslag till mål för årskurs 3 klara. I målen preciseras vilka kunskaper eleverna ska ha uppnått i årskurs 3 i ämnena svenska/svenska som andraspråk och matematik.

Läs mer ...