Forskningen behöver fler kvinnor

I Nobelpristider kommer ofta frågan varför det är så få kvinnor som fått nobelpris. I medicin, fysik och kemi finns elva kvinnliga pristagare på 107 år! Huvudskälet är att forskning, och särskilt inom dessa områden, ses som en manlig verksamhet. En forskare är en man helt enkelt. Och det är män som utser pristagare. Det finns i dessa nobelkommittéer idag inte en enda kvinna.

Det skriver Ingegerd Palmér, rektor vid Mälardalens högskola, i en debattartikel i Eskilstuna-Kuriren. Ingegerd Palmér doktorerade i matematik 1974, som den femte kvinnan någonsin i Sverige.

Läs mer ...