IT-mognad: Sverige i toppen, men ...

Enligt en ny rapport framtagen av Cisco ligger Sverige och de nordiska grannländerna fortfarande i framkanten när det gäller IT-mognad. En ökad global konkurrens gör dock att man i rapporten ifrågasätter hur länge vi kan behålla vårt försprång.  Man pekar bl a på att utbildningen i matematik och naturvetenskap är sämre än i flera andra länder.

Läs mer ...