Studio Ett uppmärksammar situationen i matematik

Radions Studio Ett sänder idag, tisdagen den 11/12 kl 16.00, ett program kring resultaten från den senaste PISA-studien. I programmet ställer man bl a frågor som "Vad gör vi för fel i Sverige?", och "Hur viktig är matematiken för att ett land ska kunna hävda sig i den internationella teknikutvecklingen?".

Studio Ett ...