De är alla matematiker

Vad har de gemensamt: Steve Ballmer, VD för Microsoft, James Simons, grundare av Renaissance Technologies med en årsinkomt av 1,7 miljarder dollar och professorerna Eric Maskin och  Roger Myerson, Nobelpristagare i ekonomi 2007? Jo, de är alla matematiker.

Mathematicians say that mathematical skills, added with latest knowledge in business, computer science or financial engineering, will furnish an individual with "invincible" competitiveness. Furthermore, as such advantages open paths to various employment opportunities, many talented students in natural science colleges are flocking towards mathematics majors,

skriver den koreanska tidningen Maeil Business Newspaper.

Resurrection of Mathematics ...

Från tidigare Aktuellt: Teknisk matematik lockar kvinnor ...