PISA 2006: Svenska 15-åringar är bättre på att läsa än att räkna

Svenska 15-åringar har i ett internationellt perspektiv en relativt bra läsförmåga men är medelmåttiga i matematik och naturvetenskap. Det visar den internationella kunskapsundersökningen PISA som undersöker 15-åriga elevers kunskaper i naturvetenskap, matematik och läsförståelse.

Läs vidare ...