Matematikutvecklare i Botkyrka

I senaste numret av Pedagogiska Magasinet berättar Inger Ridderlind och Anette Skytt om sitt arbete som matematikutvecklare i Botkyrka kommun. Syftet med deras arbete är att analysera kunskapsutvecklingen i kommunen och förbättra elevernas resultat. En viktig del av arbetet är att stötta lärare i didaktiska frågor. De har t ex anordnat familjekvällar i matematik, diskuterat hur matematiken kan synliggöras i förskolan, startat studiecirklar i förskoleklasser, gett stöd till lärare vid laborativa arbetssätt i matematikverkstäder och arbetat fram projekt där elever värderar sitt eget kunnande i matematik.

Läs mer i Pedagogiska magasinet nr 4/2007, s 15 ...