Regeringen: Oroande att trenden nedåt fortsatt

Det är oroande för Sverige att trenden nedåt har fortsatt ända fram till 2006, säger ubildningsdepartementet i ett pressmeddelande om resultaten för svenska elever i PISA 2006.

De reformer som nu står för dörren är bland annat ny lärarutbildning, stor fortbildning av redan anställda lärare, nationella mål och prov redan i årskurs tre, fokus på lågstadiet och på baskunskaperna läsa, skriva och räkna. Därutöver kommer regeringen att återkomma under 2008 med ytterligare åtgärder för att stärka matematik och naturvetenskap, säger utbildningminister Jan Björklund i en kommentar.

Oroande att trenden nedåt i PISA har fortsatt ...