Making Math Count

Den amerikanska lärartidskriften Educational Leadership har publicerat ett temanummer om frågor som: Vad skall eleverna få lära sig i matematik?, När skall man introducera algebra?, Hur kan matematikämnat göras mer meningsfullt?

Medverkar med bidrag gör bl a Lynn Arthur Steen, Marilyn Burns, Deborah Schifter och Zalman Usiskin.
 
Artiklarna finns att läsa på nätet ...