Regeringen spolar Skolverkets mål

Regeringen ger Skolverket bakläxa. Den godtar inte verkets nya mål i svenska, matematik och svenska som andraspråk i årskurs 3.

"Kunskapsnivåerna ska vara mycket tydligare och uttryckas så att föräldrar förstår vad deras barn ska kunna och resultaten ska kunna mätas", säger utbildningsminister Jan Björklund (fp), i en artikel i DN, 28 november.

I juni presenterade Skolverket sitt, vad det trodde, slutliga förslag till nya mål i svenska, matematik och svenska som andraspråk i årskurs 3. Målen var utarbetade av verksamma lärare, lärarutbildare och ämnesdidaktikern utifrån kursplanerna.

Men målen duger inte, anser Jan Björklund och regeringen. Det ska vara mer precisa och detaljerade kravnivåer.

Se även SvD ...

Obegripliga mål är värdelösa ...

Uppdrag till Statens skolverk angående mål i årskurs 3, (pdf) ...