Matematiken skall bli mer begriplig

En av lärarna i årskurs fem på Alvikenskolan i Bromölla är Cecile Lustig. Sedan i början av den här terminen ägnar hon 20 procent av sin arbetstid åt ett projekt för att utveckla elevernas kunskaper i matematik.

Hon berättar för Kristianstadbladet att hon som matematikutvecklare ska vara en länk mellan lärarna i kommunen och den pedagogiska forskningen i Kristianstad, Malmö, Växjö och andra lärosäten. Hon åker på nätverksträffar med personer i andra kommuner som driver liknande projekt.

Läs mer ...

Fler når målen i matte ...

Matematikutvecklare.se ...