Finland satsar på förebyggande specialundervisning

Undervisningsministeriet i Finland utlyser 18 miljoner euro i statligt specialunderstöd för kommunerna avsett för utveckling av undervisningen av elever som är i behov av effektiviserat och särskilt stöd samt för utveckling av elevhandledning åren 2008–2009, skriver utbildningsministeriet på sin webbplats. Syftet med specialunderstödet är att uppmuntra kommuner att utveckla undervisningen så att tyngdpunkten ligger på förebyggande verksamhet och tidigt stöd.

Läs mer ...

De mest betydande inlärningssvårigheterna hos finländska barn hänför sig till läsning och räkning. Ingriper man i ett tidigt skede i de problem barnen har med de grundläggande kunskaperna i läsning och matematik minskar riskerna för skolavbrott.

En särskild webbtjänst, LukiMat, som stödjer barn som har svårt att lära sig läsa och räkna har nu öppnats. Tjänsten riktar sig till elever i förskoleundervisningen och på åldersklasserna 1–2 i den grundläggande utbildningen. I det inledande skedet omfattar tjänsten en ny version av inlärningsspelet Ekapeli som förebygger lässvårigheter samt Numerorata-spelet som tränar matematiska färdigheter.

Tills vidare är LukiMat-tjänsten helt finskspråkig. Svenskspråkigt innehåll sammanställs efter att man först fått respons på det finskspråkiga materialet.

Läs mer ...

LukiMat ...