LTH: Teknisk matematik lockar kvinnor

Teknisk matematik vid Lunds tekniska högskola har funnits i fem år. Detta firas med ett jubileumsseminarium den 30/11.

Teknisk matematik vänder sig till studenter som är verkligt intresserade av matematik och av att använda matematik. Exempel på specialiseringar (ht 2007):

  • Beräkning och simulering
  • Biologisk och medicinsk modellering
  • Finansiell modellering
  • Miljö, risk och klimat
  • Signaler, bilder och system

I år antogs 40 studenter, varav 18 kvinnor, dvs 45%. Detta är bland det högsta för landets civilingenjörsutbildningar.

Läs mer om programmet, om olika inrikningar och yrkesmöjligheter ...

Chalmers: Nytt civilingenjörsprogram i teknisk matematik ...