Gymnasister på Sonja Kovalevskydagar

Den 16–17 november besöker 180 matematikintresserade gymnasieelever från hela landet Göteborgs universitet och Chalmers för att lyssna till föredrag om matematik av forskare inom högskola och näringsliv, delta i matematik-workshops och ta del av utställningar om tillämpningar i matematik. Dagarna ger exempel på matematikens viktiga roll i samhället och syftar till att inspirera eleverna att söka matematikrika utbildningar på universitet och högskola.

Läs mer ...