Kompetensutvecklingsmodell – Västervik

 

Syfte
Skapa en röd tråd i matematikundervisningen i ett 1–16 års perspektiv samt att visa på olika aspekter kring taluppfattning.

Målgrupp
Cirka 300 lärare som arbetar med barn/elever i åldern 1–16 år .

Tidsomfattning
NCM deltar under två halvdagar. Kompetensutvecklingsdagarna ingår i ett 3-årigt matematik-projekt som pågår i Västerviks kommun.

Genomförande
NCMs uppläggning:

1. 11 mars 2002. Halv studiedag. ”Taluppfattning”. Tre personer fån NCM medverkar. Bakgrund, syfte samt bred presentation av vad som ingår i taluppfattningsbegreppet i F-9 perspektiv. Lärarna får under dagen undersökningsmateriel/tester som de under tiden mellan kompetensutvecklingsdagarna utför i barn/elevgrupperna. Det är olika uppgifter för olika åldersgrupper.

2. Lärarna använder det utdelade materielet i sina barn/elev-grupper.

3. Uppföljning, som NCM ansvarar för, under en halvdag i september 2002. Diskussion kring fortsatta aktiviteter förs.

Kontaktperson
Bo Weimer
E-post: Bo.Weimer@vastervik.se