Utvecklingsmedel till förskola och förskoleklass

Kommuner kan nu söka bidrag från Myndigheten för skolutveckling till att utveckla arbetet med matematik i förskola och förskoleklass. Sista dag för ansökan är 30 november 2007.

Läs mer ...

Små barns matematik ...