(S)-förtroenderåd stöder tidigare betyg

Mona Sahlin fick sitt partis stöd för tidigare betyg. Utbildningsminister Jan Björklund välkomnar socialdemokraternas ställningstagande i betygsfrågan och tänker bjuda in oppositionen till överläggningar om den nya betygsskalan, som ska antas i riksdagen nästa år.

Han tänker dock inte vika från de skriftliga omdömena i årskurs ett. "Det är inte förhandlingsbart", säger Björklund till SvD.

Läs mer ...

En skola som ger alla samma chans ...

Betygsutredningen har nyligen lämnat sitt förslag till regeringen. När arbetsmaterialet behandlats i regeringskansliet och Statsrådsberedningen och de politiska besluten är fattade kommer förslaget enligt uppgift att presenteras i en departementsskrivelse (Ds).